چهارشنبه 17 خرداد 1402
اطلاعیه مهم
ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی از روز شنبه مورخ 1402/03/13* ساعت 15 آغاز می شود و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز * چهار شنبه 1402/03/31 می باشد
 
ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) آشنایی با تکنیکال فایل نویسی از روز چهارشنبه مورخ 1402/03/10 از ساعت 17 آغاز می‌گردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) آشنایی با تکنیکال فایل نویسی روز پنجشنبه مورخ ۱۴٠2/05/12 می‌باشد.
ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) آشنایی با الزامات ایزو ۱۳۴۸۵:۲٠۱۶ از روز چهارشنبه مورخ 1402/03/10 از ساعت 17 آغاز می‌گردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) آشنایی با الزامات ایزو ۱۳۴۸۵:۲٠۱۶ پنجشنبه مورخ۱۴٠2/04/29 می‌باشد.
ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز شنبه مورخ 1402/03/06 از ساعت 17 آغاز میگردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز دوشنبه مورخ 1402/03/22* می‌باشد.
ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی از روز چهارشنبه مورخ 1402/02/27* ساعت 13 آغاز می شود و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز * سه شنبه 1402/03/16 می باشد
ثبت نام دوره‌ آموزشی "آشنایی با ضرورت فراگیری MBA تجهیزات پزشکی" از روز شنبه مورخ 1402/02/23 آغاز گردیده است .
دوره‌ در روز دوشنبه مورخ 1402/03/08 ساعت 13:30 الی 15:30 برگزار خواهد شد. ادامه مطلب ...
ثبت نام در آزمون مجدد مسئولین فنی شرکتهای توزیعی - مراکز درمانی 1402/03/27 از روز شنبه مورخ 1402/02/23 از ساعت13 آغاز می‌گردد. ادامه مطلب ...
ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز شنبه مورخ 1402/02/23 از ساعت 17 آغاز میگردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز دوشنبه مورخ 1402/03/08* می‌باشد.
ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) " آشنایی با سیستم مدیریت انرژی جهت استفاده در فضاهای تحت پوشش بیمارستان ها مبتنی بر ایزو 50001" از روز چهار شنبه مورخ 1402/02/13 ساعت 17 آغاز می‌گردد و شروع این دوره روز یک شنبه مورخ 1402/0042/04 می‌باشد.
ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز *شنبه مورخ 1402/02/09 از ساعت 15 آغاز میگردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روزدوشنبه مورخ 1402/02/25می‌باشد.
ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز *شنبه مورخ 1402/02/09 از ساعت 15 آغاز میگردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روزدوشنبه مورخ 1402/02/25می‌باشد.
ثبت نام در آزمون مجدد مسئولین فنی شرکتهای توزیعی - مراکز درمانی 1402/02/27 از روز شنبه مورخ 1402/01/26 از ساعت 14 آغاز می‌گردد.
ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز *دوشنبه مورخ 1402/01/21* از ساعت 17 آغاز میگردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز * دوشنبه مورخ 1402/02/11* می‌باشد.


ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی از روز سه شنبه مورخ 1402/01/22* ساعت ۱۳ آغاز می شود و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز * چهارشنبه 1402/02/13 می باشد ادامه مطلب ..


ثبت نام در آزمون مجدد مسئولین فنی شرکتهای توزیعی - مراکز درمانی 1402/01/29 از روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 از ساعت13 آغاز می‌گردد.
ثبت نام در آزمون مجدد مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان 1402/02/13 از روز دوشنبه مورخ 1401/12/08از ساعت 17 آغاز می‌گردد.
ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز *شنبه مورخ 1401/12/06 از ساعت 17 آغاز میگردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز دوشنبه مورخ 1402/01/28 می‌باشد.

ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/11/30* ساعت ۱۳ آغاز می شود و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز یکشنبه 1401/12/14 می باشد.
ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی  از روز دوشنبه مورخ 1401/11/17  ساعت ۱۳ آغاز می شود و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی  روز  یکشنبه 30/1401/11 می باشد


 
ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز یکشنبه مورخ1401/11/09 از ساعت 15 آغاز گردیده است و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز دوشنبه مورخ1401/11/24 می‌باشد.
انتها123456
 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.
دسترسی سریع
  • ارتباط با ما
  • درباره ما
  • اهداف انجمن
  • رسالت انجمن
پیوندها
 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.