پنج شنبه 4 مرداد 1403
اطلاعیه مهم
ثبت نام دوره‌ آموزشی "آشنایی با ضرورت فراگیری MBA تجهیزات پزشکی" از روز شنبه مورخ 1402/02/23 آغاز گردیده است .
دوره‌ در روز دوشنبه مورخ 1402/03/08 ساعت 13:30 الی 15:30 برگزار خواهد شد. ادامه مطلب ...
ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز *شنبه مورخ 1402/02/09 از ساعت 15 آغاز میگردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روزدوشنبه مورخ 1402/02/25می‌باشد.
ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز *شنبه مورخ 1402/02/09 از ساعت 15 آغاز میگردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روزدوشنبه مورخ 1402/02/25می‌باشد.
ثبت نام در آزمون مجدد مسئولین فنی شرکتهای توزیعی - مراکز درمانی 1402/02/27 از روز شنبه مورخ 1402/01/26 از ساعت 14 آغاز می‌گردد.
ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز *دوشنبه مورخ 1402/01/21* از ساعت 17 آغاز میگردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز * دوشنبه مورخ 1402/02/11* می‌باشد.


ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی از روز سه شنبه مورخ 1402/01/22* ساعت ۱۳ آغاز می شود و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز * چهارشنبه 1402/02/13 می باشد ادامه مطلب ..


ثبت نام در آزمون مجدد مسئولین فنی شرکتهای توزیعی - مراکز درمانی 1402/01/29 از روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 از ساعت13 آغاز می‌گردد.
ثبت نام در آزمون مجدد مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان 1402/02/13 از روز دوشنبه مورخ 1401/12/08از ساعت 17 آغاز می‌گردد.
ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز *شنبه مورخ 1401/12/06 از ساعت 17 آغاز میگردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز دوشنبه مورخ 1402/01/28 می‌باشد.

ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/11/30* ساعت ۱۳ آغاز می شود و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز یکشنبه 1401/12/14 می باشد.
ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی  از روز دوشنبه مورخ 1401/11/17  ساعت ۱۳ آغاز می شود و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی  روز  یکشنبه 30/1401/11 می باشد


 
ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز یکشنبه مورخ1401/11/09 از ساعت 15 آغاز گردیده است و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز دوشنبه مورخ1401/11/24 می‌باشد.
ثبت نام در آزمون مجدد مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان 1401/12/07 از روز چهارشنبه مورخ 1401/11/05 از ساعت 16 آغاز می‌گردد.
ثبت نام در آزمون مجدد مسئولین فنی شرکتهای توزیعی - مراکز درمانی 1401/12/08 از روز یکشنبه مورخ 1401/11/02 از ساعت 16 آغاز می‌گردد.
 
ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) از روز *شنبه مورخ1401/11/01* از ساعت 14 آغاز میگردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی شرکتهای توزیعی و مراکزدرمانی روز * دوشنبه مورخ1401/11/17* می‌باشد. ادامه مطلب ..

بدین وسیله به اطلاع میرساند از این پس نتایج آزمون و اطلاع از زمان تحویل گواهینامه ها فقط در قسمت نتایج آزمون و گواهینامه ها (واقع در صفحه نخست ) امکانپذیر خواهد بود

ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی شرکتهای توزیعی و مراکزدرمانی از روز شنبه مورخ1401/11/01 از ساعت 14 آغاز میگردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی شرکتهای توزیعی و مراکزدرمانی روز دوشنبه مورخ1401/11/17 می‌باشد.
به اطلاع شرکت کنندگان دوره مسئولین فنی میرساند آزمون مجدد پایان دوره مسئولین فنی شرکتهای توزیعی و مراکزدرمانی از تاریخ 1401/10/26 به روز یکشنبه مورخ 1401/11/2 و آزمون پایان دوره مسئولین فنی تولیدکنندگان و واردکنندگان از تاریخ 1401/10/28 به روز دوشنبه مورخ 1401/11/3 تغییر یافته است
ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز دوشنبه مورخ1401/10/26 آغاز گردیده است و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز دوشنبه مورخ1401/11/10 می‌باشد.

 

ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی از روز سه شنبه مورخ 1401/10/13* ساعت 17 آغاز می شود و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز * چهارشنبه 1401/10/28 می باشد

انتها12345678
 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.
دسترسی سریع
  • ارتباط با ما
  • درباره ما
  • اهداف انجمن
  • رسالت انجمن
پیوندها
 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.