پنج شنبه 4 مرداد 1403
اطلاعیه مهم
ثبت نام دوره‌ آموزشی "آشنایی با ضرورت فراگیری MBA تجهیزات پزشکی" از روز شنبه مورخ 1402/02/23 آغاز گردیده است .
دوره‌ در روز دوشنبه مورخ 1402/03/08 ساعت 13:30 الی 15:30 برگزار خواهد شد. ادامه مطلب ...

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون مسئولین فنی شرکتهای توزیعی-مراکز درمانی ۱۴۰۰/۱۲/۱۷می رساند گواهینامه ها آماده تحویل می باشد. تحویل آنها هم به صورت حضوری و  هم غیر حضوری (از طریق ارسال پست) امکان پذیر می باشد. ادامه مطلب

ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ از ساعت ۱۳ آغاز میگردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز سه شنبه مورخ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ می‌باشد . ادامه مطلب ...

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون مسئولین فنی تولیدکنندگان - واردکنندگان ۱۴٠٠/۱۲/۱۸می رساند گواهینامه ها آماده تحویل می باشد. تحویل آنها هم به صورت حضوری و  هم غیر حضوری (از طریق ارسال پست) امکان پذیر می باشد. لذا ادامه مطلب ..

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون دوره آموزشی آشنایی با تکنیکال فایل نویسی ۱۴۰۱/۰۱/۱۹می رساند گواهینامه ها آماده تحویل می باشد. تحویل آنها هم به صورت حضوری و  هم غیر حضوری (از طریق ارسال پست) امکان پذیر می باشد. لذا ادامه مطلب ..

ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۸ صبح آغاز شده است و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ می‌باشد. ادامه مطلب ...

ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ساعت ۱۳ آغاز شده است و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز شنبه مورخ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ می‌باشد. ادامه مطلب ....

ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ از ساعت ۸ آغاز شده است و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ می‌باشد.
ادامه مطلب ....

ثبت نام در آزمون مجدد مسئولین فنی شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ از ساعت ۱۳ آغاز می‌گردد. ادامه مطلب

ثبت نام در آزمون مجدد مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ از ساعت ۱۳ آغاز می‌گردد. ادامه مطلب ....

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون مسئولین فنی تولیدکنندگان - واردکنندگان ۱۴٠٠/۱۲/۱۵می رساند گواهینامه ها آماده تحویل می باشد. تحویل آنها هم به صورت حضوری و  هم غیر حضوری (از طریق ارسال پست) امکان پذیر می باشد. ادامه مطلب ..

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون مسئولین فنی شرکتهای توزیعی-مراکز درمانی ۱۴۰۰/۱۲/۰۸می رساند گواهینامه ها آماده تحویل می باشد.

ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی از روز *سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶* ساعت ۱۳ آغاز شده است و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز *شنبه مورخ۱۴۰۱/۰۲/۳۱می‌باشد. ادامه مطلب

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون مسئولین فنی تولیدکنندگان - واردکنندگان ۱۴٠٠/۱۲/٠۴می رساند گواهینامه ها آماده تحویل می باشد. ادامه مطلب

ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ از ساعت ۱۳ آغاز میگردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ می‌باشد. ادامه مطلب ..

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون مسئولین فنی شرکتهای توزیعی-مراکز درمانی ۱۴٠٠/۱۱/۳٠می رساند گواهینامه ها آماده تحویل می باشد. ادامه مطلب ...

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مسئولین فنی تولیدکنندگان - واردکنندگان ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
⏱️ زمان تحویل گواهینامه ها متعاقبا از طریق سایت انجمن و کانال تلگرام اطلاع رسانی میگردد.

ه اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون مسئولین فنی شرکتهای توزیعی-مراکز درمانی ۱۴٠٠/۱۱/۲٠می رساند گواهینامه ها آماده تحویل می باشد. ادامه مطلب ...

انتها678910111213141516ابتدا
 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.
دسترسی سریع
  • ارتباط با ما
  • درباره ما
  • اهداف انجمن
  • رسالت انجمن
پیوندها
 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.