پنج شنبه 4 مرداد 1403
اطلاعیه مهم

ثبت نام دوره‌ی مجازی آشنایی با الکترو شوک قلبیی از روز چهارشنبه 1403 25 خرداد آغاز گشته و شروع دوره‌ی مجازی روز *چهارشنبه 1403/04/20 می باشد
* این دوره به صورت رایگان برگزار میگردد
04 و 05 مرداد ماه
جهت ثبت نام به راهنمای ثبت نام مراجعه کنید
*** راهنمای ثبت نام
 
ثبت نام در آزمون مجدد مسئولین توزیع کنندگان- مراکز درمانی 1403/04/19 از روز شنبه مورخ 1403/03/12 از ساعت 13 آغاز می‌گردد.
 
14 و 15 تیر ماه
جهت ثبت نام به راهنمای ثبت نام مراجعه کنید
 راهنمای ثبت نام


 
ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی از روز یکشنبه
1403/02/16 آغاز گشته و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز *یکشنبه 1403/03/20 می باشد
ثبت نام در آزمون مجدد مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان 1403/03/23 از روز یکشنبه مورخ 1403/02/09 از ساعت 13 آغاز می‌گردد.
ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز شنبه مورخ 1403/01/25 در حال انجام است و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز * چهارشنبه مورخ *1403/02/26* می‌باشد.
ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی از روز1403/01/21 در حال انجام است و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز *یکشنبه 1403/02/19 می باشد
ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان  در حال انجام است و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز * چهارشنبه مورخ *1403/01/29* می‌باشد.
ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی در حال انجام است و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز * یکشنبه 1403/01/26 می باشد
ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی در حال انجام است و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز *یکشنبه 1402/12/15 می باشد
 
ثبت نام در آزمون مجدد مسئولین فنی شرکتهای توزیعی - مراکز درمانی 1403/02/12 از روز دوشنبه مورخ 1402/12/07 از ساعت12 آغاز می‌گردد.
ثبت نام در آزمون مجدد مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان 1403/02/11 از روز دوشنبه مورخ 1402/12/07 از ساعت 11 آغاز می‌گردد.
 
ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی در حال انجام است و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز * سه شنبه 1402/11/24 می باشد
ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی از روز سه شنبه مورخ 1402/10/24* ساعت 11 آغاز می شود و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز * دو شنبه 1402/11/28 می باشد


 
شروع دوره  از هفتم مهرماه تا بیستم مهرماه پتج شنبه و جمعه هر هفته از ساعت 17-8 
هزینه دوره آموزشی  قیمت استثنائی 3400000 هزار تومان
 
ثبت نام دوره‌ی آموزشی مجازی (آنلاین) آموزش مدلسازی سیگنال های پزشکی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری از روز یکشنبه مورخ 1402/06/12 از ساعت 13 آغاز می‌گردد و شروع این دوره‌ روز دوشنبه مورخ 1402/07/03 می‌باشد.
ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی از روز یکشنبه مورخ 1402/06/12* ساعت 18 آغاز می شود و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز * چهارشنبه 1402/06/29 می باشد
ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز *یکشنبه مورخ1402/06/12* از ساعت 18 آغاز میگردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز * دوشنبه مورخ 1402/06/27* می‌باشد.
ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز *یکشنبه مورخ1402/05/29* از ساعت 12 آغاز میگردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز * دوشنبه مورخ 1402/06/13* می‌باشد.

 
انتها123456
 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.
دسترسی سریع
  • ارتباط با ما
  • درباره ما
  • اهداف انجمن
  • رسالت انجمن
پیوندها
 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.