يک شنبه 13 اسفند 1402
نتایج آزمون شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی

تحویل گواهینامه های صادر شده و آماده تحویل به صورت حضوری و هم غیر حضوری (از طریق ارسال پست) امکان پذیر می باشد.

برای تکمیل فرم درخواست ارسال پستی کلیک کنید

توجه 1: دریافت مدارک به صورت حضوری فقط در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ - ۹ می باشد.

توجه ۲ : به هنگام دریافت مدارک به صورت حضوری یک قطعه عکس ۴*۳ و اصل کارت ملی به همراه داشته باشید.

توجه ۳: در هنگام مراجعه شخص دیگری برای دریافت مدرک فرد آزمون دهنده، همراه داشتن مدارک ذیل الزامی است:

1.«یک قطعه عکس پرسنلی فرد آزمون دهنده»

2.«معرفی نامه»

3. «اصل کارت ملی فرد آزمون دهنده»

4. «اصل کارت ملی فرد معرفی شده»                                                                                                                                                               

 

دوره مسئولین فنی

شماره دوره

تاریخ آزمون

وضعیت گواهینامه 

شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی

59

1401/08/07

آماده تحویل

شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی

60

1401/08/18

آماده تحویل

آزمون مجدد توزیعی و مراکز درمانی

61/1

1401/08/23

آماده تحویل

شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی

61

1401/09/06

آماده تحویل

شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی

62

1401/09/20

آماده تحویل

 شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی

62/1

1401/09/26

 آماده تحویل

شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی

63

1401/10/05

  آماده تحویل

شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی

64

1401/10/21

  آماده تحویل

شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی

64/1

1401/11/2

  آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی

65

1401/11/5

آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 66 1401/11/18 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 66.1 1401/12/8 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 67 1401/12/9 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 68 1401/12/15 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 69 1402/1/20 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 69.1 1402/1/29 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 70 1402/2/19 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 70.1 1402/2/27 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 71 1402/3/2 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 72 1402/3/20 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 71.1 1402/3/27 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 73 1402/4/05 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 74 1402/4/20 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 74.1 1402/4/26 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 75 1402/05/10 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 76 1402/05/21 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 76.1 1402/05/23 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 77 1402/06/07 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 78 1402/06/18 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 78.1 1402/06/21 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 79 1402/07/05 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 80 1402/07/19 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 80.1 1402/07/23 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 81 1402/08/01 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 82 1402/08/23 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 82.1 1402/08/24 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 83 1402/09/21 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 83.1 1402/09/28 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 84 1402/10/20 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 84.1 1402/10/27 آماده تحویل
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 85 1402/11/25 در مرحله صدور گواهینامه
شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی 85.1 1402/11/28 در مرحله صدور گواهینامه
 
 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.
دسترسی سریع
  • ارتباط با ما
  • درباره ما
  • اهداف انجمن
  • رسالت انجمن
پیوندها
 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.