يک شنبه 13 اسفند 1402
نتایج دوره تولید وارد

تحویل گواهینامه های صادر شده و آماده تحویل به صورت حضوری و هم غیر حضوری (از طریق ارسال پست) امکان پذیر می باشد.

برای تکمیل فرم درخواست ارسال پستی کلیک کنید

توجه 1: دریافت مدارک به صورت حضوری فقط در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ - ۹ می باشد.

توجه ۲ : به هنگام دریافت مدارک به صورت حضوری یک قطعه عکس ۴*۳ و اصل کارت ملی به همراه داشته باشید.

توجه ۳: در هنگام مراجعه شخص دیگری برای دریافت مدرک فرد آزمون دهنده، همراه داشتن مدارک ذیل الزامی است:

1.«یک قطعه عکس پرسنلی فرد آزمون دهنده»

2.«معرفی نامه»

3. «اصل کارت ملی فرد آزمون دهنده»

4. «اصل کارت ملی فرد معرفی شده»                                                                                                                                                               

 
دوره مسئولین فنی شماره دوره تاریخ آزمون وضعیت گواهینامه 
اسامی پذیرفته شدگان آزمون تولیدکنندگان و واردکنندگان  99 1401/08/04 آماده تحویل 
اسامی پذیرفته شدگان آزمون تولیدکنندگان و واردکنندگان  100 1401/08/14 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان آزمون تولیدکنندگان و واردکنندگان  101 1401/08/30 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان آزمون مجدد تولیدکنندگان و واردکنندگان  100/1 1401/08/10 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان آزمون تولیدکنندگان و واردکنندگان  102 1401/09/15 آماده تحویل
 اسامی پذیرفته شدگان آزمون مجدد تولیدکنندگان و واردکنندگان  102/1 1401/09/29 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان  103 1401/09/30 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان  104  1401/10/14 آماده تحویل 
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان  105 1401/11/03 آماده تحویل 
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان  105/1 1401/11/08 آماده تحویل 
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 106 1401/11/12  آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 107 1401/11/26 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 107.1 1401/12/7 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 108 1401/12/10 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 109 1402/01/21 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 110 1402/01/22 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 110.1 1402/02/20  آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 111 1402/02/31  آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 112 1402/03/10  آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 113 1402/03/24   آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 113.1 1402/03/31   آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 114 1402/04/7     آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 115 1402/04/21  آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 115.1 1402/05/14 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 116 1402/05/15 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 117 1402/05/25 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 118 1402/06/14 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 118.1 1402/06/22 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 119 1402/06/29 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 120 1402/07/15 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 120.1 1402/07/26 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 121 1402/07/29 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 122 1402/08/17 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 122.1 1402/08/29 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 123 1402/09/15 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 123.1 1402/09/27 آماده تحویل
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 124 1402/10/13 آماده تحویل 
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 124.1 1402/10/30 آماده تحویل 
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 125 1402/11/14 آماده تحویل 
اسامی پذیرفته شدگان تولیدکنندگان و واردکنندگان 125.1 1402/11/30 در مرحله صدور گواهینامه 
 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.
دسترسی سریع
  • ارتباط با ما
  • درباره ما
  • اهداف انجمن
  • رسالت انجمن
پیوندها
 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.