استای ارائه خدمات رفاهی به اعضای محترم انجمن ، انجمن اقدام به ارائه خدمات مشاوره حقوق
به صورت رايگان نموده است لذا خواهشمند است متقاضیان به دریافت مشاوره حقوقی (حضوری )، درخواست
خود را از  طریق تکمیل فرم ذیل اعلام نمایید
مشاوره حقوقی به صورت حضوری و یک روز در هفته (دوشنبه یا چهارشنبه ) عصر برگزار می گردد.
الویت براساس تاریخ تکمیل فرم می باشد و روز قبل از جلسه هماهنگی جهت حضور در جلسه مشاوره
   انجام خواهد شد، لطفا از مراجعه حضوری به انجمن بدون هماهنگی قبلی خودداری فرمایید.

اطلاعات کاربری  ورودی
* نام:
* نام خانوادگی:
* استان محل سکونت:
* شهر محل سکونت:
* ایمیل:
*شماره تلفن همراه:
* حوزه مشاوره:  
 * توضیحات( لطفا مورد درخواست مشاوره خود را در یک پاراگراف تشریح کنید)

نوشته بالا را در اینجا بنویسید