مشخصات فردینام:

نام خانوادگی:
شماره شناسنامه:
کد ملی:
تاریخ تولد
نام پدر:
مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی:
سال اخذ:
نام دانشگاه:
ایمیل:

تجربیات شغلینام سازمان یا شرکت:

سمت:
مدت سابقه:
دارای مدرک مسئول فنی هستید: بلی


خیر
دارای مدرک مسئول فنی تولید کننده - وارد کننده 

 
دارای مدرک مسئول فنی توزیعی مراکز درمانی
 

گواهینامه های دوره های فنی و حرفه ای و یا موسسات آموزشینام دوره:


نام موسسه آموزشی:
مدت دوره:
تمایل به همکاری به صورت :  تمام  وقت  

 پاره وقت 

 همکاری خارج از مرکز                  
اکنون مشغول به کار هستید : بلی    
خیر  
حقوق مورد انتظار:  برابر ضوابط شرکت

 پیشنهادی          
مبلغ پیشنهادی:
آدرس محل سکونت:
استان:
تلفن تماس:

نوشته بالا را در اینجا بنویسید