ثبت نام آزمون مجدددوره شرکت های واردکنندگان نجهیزات پزشکی

<<دریافت راهنمای شرکت در آزمون مجدد>>

نکته مهم:
1- افراد متقاضی در آزمون مجدد، پس از ثبت نام می بایست در اولین آزمونی که برگزار می گردد شرکت نمایند.
2- تاریخ و محل برگزاری آزمون دوره از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

*نام :
 

*نام خانوادگی :
 
 

*نام پدر :
 
 

*شماره ملی :
 
 

*شماره شناسنامه :
 
 

*شماره تلفن همراه :
 
 

*شماره تلفن :
 
 

*نام سازمان یا موسسه ای که دوره آموزشی در آن گذرانده شده است :
 
 

*تاریخ شرکت در دوره آموزشی :
 
 از  تا 

*زمان آزمون قبلی :
 
 
   

*ارسال تاییدیه اخذ شده از سوی اداره کل جهت شرکت در آزمون مجدد :
 
 

*ارسال تصویر کارت ملی :
 
 

*ارسال تصویر صفحه نخست شناسنامه: 
 
 

*ارسال تصویر مدرک تحصیلی :
 
 

*عکس 4*3 ( فرمت jpeg و حجم حداکثر 300kb ) :
 
 

*ارسال فرم تکمیل شده شاخص اصلی صلاحیت :
 
 

*ارسال تصویر فیش واریزی
( مبلغ 300.000 ریال بحساب انجمن بابت آزمون مجدد ) :
 
 

ارسال فرم تعهدنامه :
 
 
نوشته بالا را در اینجا بنویسید
 

 

ورود اعضا