ثبت نام آزمون مجدد دوره مسئولین فنی تولید کنندگان - وارد کنندگان 

<<دریافت راهنمای شرکت در آزمون مجدد>>

نکته مهم:
1- افراد متقاضی در آزمون مجدد، پس از ثبت نام می بایست در اولین آزمونی که برگزار می گردد شرکت نمایند.
2- تاریخ و محل برگزاری آزمون دوره از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

 *نام :  
 *نام خانوادگی :  
 *نام پدر :   
 *شماره ملی :  
 *شماره شناسنامه :  
 *شماره تلفن همراه :  
 *شماره تلفن :   
 *تاریخ شرکت در دوره آموزشی :  از  تا 
 *email :  
 *ارسال مدرک تحصیلی :
 * ارسال تصویرصفحه نخست شناسنامه :    
 *عکس 4*3 (فرمتjpeg و حداکثر حجم300kb) :  
 *ارسال تصویر فیش واریزی (مبلغ 300،000 ریال به حساب انجمن بابت آزمون مجدد) :  

واریز وجه جهت شرکت  آزمون مجدد مسئولین فنی تولیدکنندگان-وارد کنندگان تجهیزات پزشکی به مبلغ 300.000 ریال
 

*شماره حساب  انجمن : 4573093496

بانک ملت به نام انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور

*شماره کارت  :6104337664464409

بانک ملت به نام انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور

   
نوشته بالا را در اینجا بنویسید
 

 

ورود اعضا