بانک اطلاعاتی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور

     
مشخصات فردی:    
*نام: *نام خانوادگی: *نام پدر:
*شماره شناسنامه: *کد ملی: *سال تولد:
*جنسیت : *وضعیت تاهل: تعداد فرزندان:
*وضعیت نظام وظیفه:    
*تلفن همراه: *پست الکترونیک:
   

     
 سوابق تحصیلی و پژوهشی :    
 *آخرین مدرک تحصیلی: *نام رشته تحصیلی:  *گرایش:
 *سال اخذ مدرک:  *معدل: *نام مرکز آموزشی:
 نام استان محل اخذ مدرک/تحصیل:  نام شهرمحل اخذ مدرک/ تحصیل:
     
در حال حاضر دانشجوی مقطع: در رشته:  گرایش  می باشم.
دارای سوابق پژوهشی در حوزۀ تجهیزات پزشکی به مدت (ماه) می‌باشم. 
   

     
  
 سوابق شغلی و حرفه ای طی سه سال اخیر:
*1-نام شرکت/مرکز: *سمت*استان *شهر:*از تاریخ *تا تاریخ*مدت اشتغال(به‌ماه)*نوع استخدام/ همکاری
     
*2-نام شرکت/مرکز: *سمت *استان *شهر: *ازتاریخ *تا تاریخ *مدت اشتغال(به‌ماه) *نوع استخدام/همکاری
     
*3-نام شرکت/ مرکز: *سمت*استان: *شهر: *ازتاریخ *تا تاریخ *مدت اشتغال(به‌ماه) *نوع استخدام/همکاری
   
*آدرس محل کار فعلی: *تلفن محل کار به همراه کد:                          *مالکیت شرکت/مرکز:
   

محل سکونت:    
نام استان: نام شهر:  
آدرس محل سکونت:    تلفن منزل بهمراه پیش شماره :
 
*عضو انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور :
 شماره عضویت:              نوع عضویت:
     
  
*درستی و صحت کلیه مطالب ارسالی را تائید می نمایم.

 

نوشته بالا را در اینجا بنویسید
 

 

ورود اعضا