رسالت انجمن

انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور بر آن است تا با تکیه بر الطاف الهی و سرمایه های ارزشمند متخصصین تجهیزات پزشکـی و با بهره‌منـدی از استـعدادهـا و پتانسیل‌های اعضاء و تعامل سازنده با نهادهای تصمیم‌گیری مرتبط به ارائه خدمات مناسب به حوزه تجهیزات پزشکی کشور پرداخته تا در حفظ و ارتقاء سلامت کشور نقش مؤثر و سازنده ایفا نماید و با توجه به اهداف مندرج در اساسنامه در راستای تأمین نیازهای متخصصین تجهیزات پزشکی خصوصاً اعضای محترم انجمن تجهیزات پزشکی فعالیت نماید.

انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور یک تشکل صنفی و تخصصی است که به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده توسط مؤسسین که در اساسنامه انجمن درج و به تائید کلیه اعضاء نیز رسیده است در سال 1391 تاسیس شده است .

این انجمن نهادی حرفه ای و تخصصی است که در جهت توسعه حوزۀ تجهیزات پزشکی کشور بویژه جایگاه متخصصین این رشته فعالیت نموده و اهداف والا و ارزشمندی را برگزیده و در جهت دستیابی به این اهداف گام خواهد برداشت.

این تشکل غیر تجاری، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است.

انجمن حضور تمامی متخصصین و صاحب نظران این رشته در جمع خود را از اهداف اصلی خود دانسته و این جمع را جایگاهی برای بیان دیدگاه‌های تخصصی و حرفه ای و مطالبات حقوقی و قانونی این صنف دانسته و از تمامی متخصصین و علاقه مندان برای عضویت در این انجمن دعوت بعمل می آورد.

ورود / ثبت نام   تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.