صفحه ثبت نام ها

 

. برای اطلاع از روند برگزاری دوره ها، اخبار سایت و کانال انجمن را پیگیری فرمایید ***

   دریافت کد رهگیری به منزله ثبت در آزمون مجدد می باشد ***

کلیه کلاس های آموزشی و کلیه آزمون های مسیئولین فنی به صورت آنلاین برگزار میگردد ***

مسئولیت نقص مدارک و نادرست بودن مشخصات بر عهده داوطلب می باشد ***

 مسئولیت اتصال به اینترنت در طی آزمون و کلاس به عهده خود داوطلب می باشد ***

 

 

 
     
     

 

 

 
 

ثبت اطلاعات‌در بانک‌اطلاعاتی‌متخصصین‌تجهیزات‌پزشکی‌کشور

     
     
     
     
     

 
   
     
   
 
     

 

ورود اعضا تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.