صفحه ثبت نام ها

 

. برای اطلاع از زمان برگزاری دوره ها، اخبار سایت و کانال انجمن را پیگیری فرمایید *** 

بعد از دریافت کد رهگیری, زمان برگزاری کلاس ها از طریق ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد *** 

بازه زمانی انتظار دریافت ایمیل ، یک تا سه ماه بعد از دریافت کد رهگیری ثبت نام می باشد  ***

   دریافت کد رهگیری به منزله ثبت در این دوره می باشد ***

مسئولیت نقص مدارک و نادرست بودن مشخصات بر عهده داوطلب می باشد ***

 

 

 
     
     

 

 

 
 

ثبت اطلاعات‌در بانک‌اطلاعاتی‌متخصصین‌تجهیزات‌پزشکی‌کشور

     
     
     
     
     

 
   
     
   
 
     

 

ورود اعضا تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.