اصفهان

    صعود زمستانه به بام ایران قله 5671 متری دماوند و اهتزاز پرچم انجمن توسط جناب آقای دکتر ترک نژاد مسئول محترم تجهیزات پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان

     

     تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.