اسامی متقاضیان آزمون دوره مسئولین فنی شرکت های توزیعی و مراکز درمانی - تاریخ آزمون 97/11/17
تاريخ : شانزدهم بهمن 1397 ساعت 12:53   کد : 90484


 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.