برگزاری اولین اجلاس یک روزه نمایندگان استانی انجمن

اجلاس یک روزه نمایندگان استانی انجمن و اعضای هیات مدیره انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی در روز پنج شنبه مورخ 15 مهر ماه در محل ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید و در پایان، متن پبانیه پایانی قرائت و مورد تصویب اتفاق نظر حضار گردید.

تاريخ : هشتم آبان 1395 ساعت 16:38   کد : 9

برگزاری اولین اجلاس یک روزه نمایندگان استانی انجمن

اجلاس یک روزه نمایندگان استانی انجمن و اعضای هیات مدیره انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی در روز پنج شنبه مورخ 15 مهر ماه در محل ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید و در پایان، متن پبانیه پایانی قرائت و مورد تصویب اتفاق نظر حضار گردید.

 

هیات مدیره انجمن:

سرکار خانم دکتر محمدی ( رئیس هیات مدیره انجمن )

جناب آقای مهندس مهدیزاده ( نایب رئیس انجمن )

جناب آقای مهندس مسلمی ( دبیر انجمن )

جناب آقای دکتر موسوی ( بازرس انجمن )

جناب آقای مهندس طهماسبی ( عضو هیات مدیره انجمن )

جناب آقای مهندس مزینانی ( عضو هیات مدیره انجمن )

جناب آقای مهندس مصباحی ( عضو هیات مدیره انجمن )

جناب آقای مهندس فرح زاد ( عضو علی البدل هیات مدیره انجمن )

جناب آقای مهندس طرزی مقدم ( مشاور حقوقی انجمن )

جناب آقای مهندس نجفی

 

نمایندگان حاضر در جلسه:

جناب آقای دکتر تهامی ( نماینده محترم استان خراسان رضوی )

جناب آقای مهندس عمانی ( نماینده محترم استان اصفهان )

جناب آقای مهندس معافیان ( نماینده محترم استان فارس )

جناب آقای مهندس عامری ( نماینده محترم استان هرمزگان )

جناب آقای مهندس باغستانی ( نماینده محترم استان یزد )

جناب آقای مهندس مهدوی ( نماینده محترم استان کرمان )

جناب آقای مهندس کمالی ( نماینده محترم استان خوزستان )

جناب آقای مهندس علاالدین ( نماینده محترم استان گلستان )


 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.