تحویل مدارک دوره ناظرین فنی تولیدکنندگان دوره پنجم ( آزمون 23 تیر )

تحویل مدارک دوره ناظرین فنی تولیدکنندگان دوره پنجم ( آزمون 23 تیر )

تاريخ : هشتم آبان 1395 ساعت 13:48   کد : 3

تحویل مدارک دوره ناظرین فنی تولیدکنندگان دوره پنجم ( آزمون 23 تیر )


 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.