اسامی متقاضیان آزمون مسئولین فنی توزیعی - مراکز درمانی 1398/08/18

متقاضیانی که اسمشان در این لیست قرار ندارد، منتظر آزمون بعدی باشند

تاريخ : هجدهم آبان 1398 ساعت 11:08   کد : 110688


 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.