اسامی پذیرفته شدگان آزمون مسئولین فنی توزیعی و مراکز درمانی آزمون 98/06/27
تاريخ : اول آبان 1398 ساعت 19:32   کد : 110680


 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.