اسامی پذیرفته شدگان آزمون دوره مسئولین فنی تولیدکنندگان و واردکنندگان (تاریخ آزمون:1398/11/27)
تاريخ:بيستم فروردين 1399 ساعت 13:16   |   کد : 120740

 

1 .نوید فرجی شوی

2 .ثمین فرخی

3 .مائده سادات مجتهدزاده

4 .فریبا آقامحمدی

5 .مهسا ارکیان

6 .نینا شاهسونپور

7 .الهام شایسته جوان بخت

8 .زهرا تقوی

9 .محمد صفری

11 .مجید زارع پور فرگی

11 .محمود سلطانیان

12 .مصطفی متفق فریمانی

13 .حدیثه جعفریان

14 .مسعود حاتمی جونی

15 .سید سعید موسوی

16 .مژگان محمدهاشمی

17 .میالد بساطی

18 .حسن کشاورز

19 .مهران خانی باصیری

21 .حدیث کسائی

21 .نازنین ناصری

22 .فهیمه میرزایی

23 .زهرا خدادادی موسوی

24 .سید احمد میرزابابایی مزرعه آخوند

25 .حامد مالئک صفت

26 .محمدحسن قائدی

27 .الناز طلیعه گللو

28 .نیکو خان احمدی

29 .محسن حاجتمند شهرضایی

31 .صبا رحمتی

31 .الله بیگلری پورمریکی

32 .مژگان مهرنو

33 .خسرو اسدی سیالب

34 .مصطفی بهلولی کوالنکوه

35 .محمد چاوشیان

36 .نگین قدیری

37 .فرزاد فرهودی جهرمی

38 .شبنم مرادی

39 .گلناز علیزاده بهمنی

41 .ریحانه شیدا

41 .ساالر نوشی

42 .مینا کمالی تک

43 .مارینا شماخی فرد

44 .طیبه گرجی

45 .محمد نوادری

46 .آرش شفقت

47 .پژمان اسماعیل پور

48 .حجت شمسایی زفرقندی

49 .فرزان جوادی کوشش

51 .مروارید سادات بینش طریق

51 .سعید خوش فطرت

52 .اعظم گنجی قلیچی

53 .فاضل گرجی پور

54 .پرستو جاهد

55 .حمیدرضا دهستانی

56 .مریم قربانی سبزی

 

57 .سمانه سادات باروتیان

58 .نسرین محمدی

59 .سیمین وجودی نوبخت

61 .حسین هوشمند

61 .شهریار مرادیان

62 .زهرا سلمانی میرزایی

63 .سید جعفر سقانژاد

64 .علی جهانشاهی

65 .ساناز کوگیرچگینی

66 .ژوبین عباس نژاد

67 .سیده مهرناز میردهقان

68 .بهاره آزادیان

69 .اسماعیل فالح رستمی

71 .احمد باقری

71 .نگاره رحیمی سلطانمرادی

72 .پرستو منزه

73 .یاسمن محمدی واریانی

74 .پریسا امجدی

75 .سعیده بهفر

76 .سعید شاهسون تبریزی

77 .کاویان فتاح پور

78 .کورش دادگر

79 .علی اصغر حاجی خلیل خانی

81 .محمد اویسی

81 .مهدی کثیری

82 .آرش سلیمانی پور

83 .مسعود بنائی

84 .زهره جوکار

85 .مریم مظفری مقدم

86 .مینوش لعلی نیا

87 .فاطمه سادات میرابوطالبی

88 .حسین سلیمانی

89 .نعیمه بخارائی

91 .غالمرضا فراهانی

91 .زهرا کاشی نژاد

92 .عاطفه آگاه

93 .معصومه غالمی

94 .حمید قنبری

95 .محمد استادیان بیدگلی

96 .سمیرا معز

97 .فاطمه دشتی نجفی

98 .محسن ظفری

99 .الناز مهاجری

111.مرضیه پاکزادیان

111.سارا سادات مظلوم طبائی زواره

112.مهشید رحیمی رستگار

113.محمد هادی علی بیگلو

114.آفرین ناظمی

115.سولماز علی حسینی سلوط

116.عباس زند

117.مسعود سیفی

118.امیرساالر جعفرپیشه

119.مهسا قهرمان

111.رویا رخ زاده

111.آرمین اوسط

112.کامبیز باجور

 

113.مریم آبنوس

114.وحید فرمد

115.شیما نیکورز

116.رکسانا خلیلیان

117.ویدا راستگوی حقی

118.حمیدرضا دهقان طزرجانی

119.احمد میرآخوری نوبر

121.سحرمطلع نیکویی

121.متین مرادیان

122.آرش خدادادی

123.کامران کاشانی

124.نفیسه سمساری

125.عباس انصاری

126.عطیه عابری

127.کریم زارعی

128.شبنم اسدی

129.نژال افشار صاحب اختیاری

131.زهرا کیانی

131.مهدیه بهروز واال

132.پریناز فرضیایی

133.محمد علی عطائی

134.مریم اشکار

135.نرگس همتی نجف ابادی

136.محمد کریمی اصفهانی

Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 

ورود اعضا تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.