اطلاعیه مهم

اسامی متقاضیان آزمون مسئولین فنی تولیدکنندگان و واردکنندگان ۹۹/۱۲/۰۶
*متقاضیانی که اسمشان در این لیست
قرار ندارد، شرکت در این آزمون برای آنها مقدور نمی باشد. زمان آزمون های آتی در سایت و کانال تلگرام اطلاع رسانی خواهد شد. در صورت هرگونه سوال به شماره واتس اپ ۰۹۱۰۶۶۷۸۳۰۸ پیام ارسال فرمایید.

به اطلاع کلیه فراگیران محترم دوره  آموزش مسئولین فنی شرکت های توزیعی - مراکز درمانی ۹۹/۱۰/۰۶ می رساند گواهینامه ها آماده تحویل می باشد . تحویل آنها هم به صورت حضوری و  هم غیر حضوری( تهران، شهرستان ها ) و فقط از طریق ارسال پست امکان پذیر می باشد. لذا خواهشمند است جهت ثبت درخواست ارسال پستی به شماره واتس اپ 09924998455 پیام ارسال فرمایید.
توجه1 : ارسال مدارک فقط در روز چهارشنبه هر هفته انجام خواهد پذیرفت.
توجه2 : لیست اسامی افرادی که مدارک آنها تحویل پست می گردد متعاقبا هر هفته از طریق درگاه های رسمی انجمن و یا از طریق شماره واتس اپ مذکور اطلاع رسانی می گردد.

به اطلاع کلیه فراگیران محترم دوره  آموزش مسئولین فنی تولیدکنندگان- واردکنندگان ۹۹/۰۹/۲۳ می رساند ارسال گواهینامه مسئولین فنی از تاریخ ۹۹/۱۱/۱۲  لغایت ۹۹/۱۱/۳۰  بصورت غیر حضوری ( تهران، شهرستان ها ) و فقط از طریق ارسال پست امکان پذیر می باشد. لذا خواهشمند است جهت ثبت درخواست ارسال پستی به شماره واتس اپ 09924998455 پیام ارسال فرمایید.
توجه1 : ارسال مدارک فقط در روز چهارشنبه هر هفته انجام خواهد پذیرفت.
توجه2 : لیست اسامی افرادی که مدارک آنها تحویل پست می گردد متعاقبا هر هفته از طریق درگاه های رسمی انجمن و یا از طریق شماره واتس اپ مذکور اطلاع رسانی می گردد.

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مسئولین فنی تولیدکنندگان - واردکنندگان
تاریخ آزمون : ۹۹/۱۱/۱۴
⏱️ زمان تحویل گواهینامه ها متعاقبا از طریق سایت انجمن و کانال تلگرام اطلاع رسانی میگردد.

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مسئولین فنی تولیدکنندگان - واردکنندگان

تاریخ آزمون : ۹۹/۱۰/۲۴

⏱️ زمان تحویل گواهینامه ها متعاقبا از طریق سایت انجمن و کانال تلگرام اطلاع رسانی میگردد.


*قابل توجه آن دسته از داوطلبانی که خواهان شرکت در آزمون مجدد دورۀ آموزشی مسئولین فنی تولیدکنندگان - واردکنندگان هستند، بعد از ثبت نام در آزمون مجدد در سایت انجمن نام، نام خانوادگی و کدملی را به همراه فیش واریزی ثبت نام آزمون مجدد به ایمیل v.training@imedss.ir با subject "آزمون مجدد تولیدکنندگان - واردکنندگان " تا تاریخ ۹۹/۱۱/۲۱ ارسال نمایند.

*توجه: راهنمای شرکت در آزمون، یک روز قبل از برگزاری آزمون به شما از طریق ایمیل/ پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.

*توجه: افرادی که نامشان در لیستی که در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۵ از طریق سایت انجمن و کانال تلگرام انجمن اعلام میگردد نباشد مجاز به شرکت در آزمون نیستند.
در صورت هرگونه سوال با شماره واتساپ ۰۹۱۰۶۶۷۸۳۰۸ با ما در ارتباط باشید

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مسئولین فنی توزیعی ومراکزدرمانی

تاریخ آزمون : ۹۹/۱۰/۰۶

⏱️ زمان تحویل گواهینامه ها متعاقبا از طریق سایت انجمن و کانال تلگرام اطلاع رسانی میگردد.

*قابل توجه آن دسته از داوطلبانی که خواهان شرکت در آزمون مجدد دورۀ آموزشی مسئولین فنی شرکت های توزیعی و مراکز درمانی هستند، بعد از ثبت نام در آزمون مجدد در سایت انجمن، نام و نام خانوادگی را به همراه کدپیگیری ثبت نام آزمون مجدد به ایمیل infoacademi@imedss.ir فقط با subject "آزمون مجدد توزیعی - مراکز درمانی " تا تاریخ ۹۹/۱۱/۲۰ ارسال نمایند .

*توجه: راهنمای شرکت در آزمون، یک روز قبل از برگزاری آزمون به شما از طریق ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

*توجه: افرادی که نامشان در لیستی که در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۱ از طریق سایت انجمن و کانال تلگرام انجمن اعلام میگردد نباشد مجاز به شرکت در آزمون نیستند.
متعاقبا تاریخ آزمون مجدد بعدی در سایت و کانال تلگرام اعلام میگردد.

به اطلاع کلیه فراگیران محترم دوره آموزش تکنیکال فایل ۹۹/۰۸/۲۱ می رساند ارسال گواهینامه ها از تاریخ ۹۹/۱۰/۰۱ لغایت ۹۹/۱۰/۳۰ بصورت غیر حضوری (تهران، شهرستان ها) و فقط از طریق ارسال پست امکان پذیر می باشد. لذا خواهشمند است برای ثبت درخواست ارسال پستی به شماره واتس اپ 09924998455 پیام ارسال فرمائید.
توجه 1: ارسال مدارک فقط در روز چهارشنبه هر هفته انجام خواهد پذیرفت.
توجه 2: لیست اسامی افرادی که مدارک آنها تحویل پست می گردد متعاقبا هر هفته از طریق درگاه های رسمی انجمن و یا از طریق شماره واتس اپ مذکور اطلاع رسانی می گردد.

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مسئولین فنی تولیدکنندگان - واردکنندگان

تاریخ آزمون : ۹۹/۰۹/۲۳

⏱️ زمان تحویل گواهینامه ها متعاقبا از طریق سایت انجمن و کانال تلگرام اطلاع رسانی میگردد.

*متقاضیانی که اسمشان در این لیست
قرار ندارد، شرکت در این آزمون برای آنها مقدور نمی باشد. زمان آزمون های آتی در سایت و کانال تلگرام اطلاع رسانی خواهد شد. در صورت هرگونه سوال به شماره واتس اپ ۰۹۹۱۸۱۲۰۷۶۲ پیام ارسال فرمایید.

به اطلاع کلیه فراگیران محترم دوره آموزش مسئولین فنی تولیدکننده و وارد کننده ۹۹/۰۸/۱۱ می رساند ارسال گواهینامه مسئولین فنی از تاریخ۹۹/۰۹/۰۱ لغایت۹۹/۰۹/۲۱بصورت غیر حضوری ( تهران، شهرستان ها ) و فقط از طریق ارسال پست امکان پذیر می باشد.خواهشمند است برای ثبت درخواست ارسال پستی مطابق مراحل ذیل اقدام فرمایند :
1-تکمیل فرم پیوست
2-واریز مبلغ ۱۵۰۰۰۰ هزار ریال بابت هزینه پست به شماره حساب۴۵۷۳۰۹۳۴۹۶ بنام انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور نزد بانک ملت
3-ارسال تصویر فرم تکمیل شده بهمراه تصویر فیش پرداختی به شماره تلگرام۰۹۹۱۸۱۲۰۷۶۲
4-ارسال مدارک فقط در روز چهارشنبه هر هفته انجام خواهد پذیرفت.
توجه : لیست اسامی افرادی که مدارک آنها تحویل پست می گردد متعاقبا صبح روز پنج شنبه هر هفته از طریق درگاه های رسمی اطلاع رسانی انجمن اعلام می گردد.


1- تکمیل فرم پیوست
2- واریز مبلغ ۱۵۰۰۰۰ هزار ریال بابت هزینه پست به شماره حساب۴۵۷۳۰۹۳۴۹۶ بنام انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور نزد بانک ملت
3- ارسال تصویر فرم تکمیل شده بهمراه تصویر فیش پرداختی به شماره تلگرام۰۹۹۱۸۱۲۰۷۶۲
4- ارسال مدارک فقط در روز چهارشنبه هر هفته انجام خواهد پذیرفت.
توجه : لیست اسامی افرادی که مدارک آنها تحویل پست می گردد متعاقبا صبح روز پنج شنبه هر هفته از طریق درگاه های رسمی اطلاع رسانی انجمن اعلام می گردد.

افرادی که در زمان مقرر درخواست ارسال مدرک خود را به مسئول ارسال مدارک در تلگرام ارسال کردند .

به پیوست این متن لیست گواهینامه های ارسالی که در تاریخ ۹۹/۰۹/۱۲ ارسال شده است، اعلام میگردد .

جهت دریافت اطلاعات بیشتر از طریق تلگرام با شماره تماس ۰۹۹۱۸۱۲۰۷۶۲ با مسئول ارسال مدارک در ارتباط باشید .

لیست پیوست

با توجه به اینکه سازندگان نرم افزار فلش پلیر فقط تا انتهای سال میلادی 2020 در ایران این نرم افزار را ساپورت میکنند سیستم آموزش مجازی دانشگاه آزاد دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد به منظور بروزرسانی سیستم آموزش مجازی دانشگاه آزاد
شروع این دوره از ۲۹ آذرماه به ۱۱ دی ماه انتقال پیدا کرده است

قابل توجه آن دسته از داوطلبانی که خواهان شرکت در آزمون مجدد دورۀ آموزشی مسئولین فنی شرکت های توزیعی و مراکز درمانی هستند، بعد از ثبت نام در آزمون مجدد در سایت انجمن، نام و نام خانوادگی را به همراه کدپیگیری ثبت نام آزمون مجدد به ایمیل infoacademi@imedss.ir فقط با subject "آزمون مجدد توزیعی - مراکز درمانی " تا تاریخ ۹۹/۰۹/۲۸ ارسال نمایند .

*توجه: راهنمای شرکت در آزمون، یک روز قبل از برگزاری آزمون به شما از طریق ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

*توجه: افرادی که نامشان در لیستی که در تاریخ ۹۹/۰۹/۳۰ از طریق سایت انجمن و کانال تلگرام انجمن اعلام میگردد نباشد مجاز به شرکت در آزمون نیستند.
متعاقبا تاریخ آزمون مجدد بعدی در سایت و کانال تلگرام اعلام میگردد.

قابل توجه درخواست کنندگان ارسال مدرک لیست گواهینامه های ارسال شده مورخ ۹۹/۰۹/۰۵طبق درخواست های رسیده در تلگرام به شرح ذیل می باشد

 لیست گواهینامه های ارسالی
درصورت اطلاعات بیشتر در تلگرام با شماره ۰۹۹۱۸۱۲۰۷۶۲درارتباط باشید

*قابل توجه آن دسته از داوطلبانی که خواهان شرکت در آزمون مجدد دورۀ آموزشی مسئولین فنی تولیدکنندگان - واردکنندگان هستند، بعد از ثبت نام در آزمون مجدد در سایت انجمن، نام و نام خانوادگی را به همراه کدپیگیری ثبت نام آزمون مجدد به ایمیل v.training@imedss.ir با subject "آزمون مجدد تولیدکنندگان - واردکنندگان " تا تاریخ ۹۹/۱۰/۱۶ ارسال نمایند.

*توجه: راهنمای شرکت در آزمون، یک روز قبل از برگزاری آزمون به شما از طریق ایمیل/ پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.

*توجه: افرادی که نامشان در لیستی که در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۰ از طریق سایت انجمن و کانال تلگرام انجمن اعلام میگردد نباشد مجاز به شرکت در آزمون نیستند.
در صورت هرگونه سوال با شماره واتساپ ۰۹۱۰۶۶۷۸۳۰۸ با ما در ارتباط باشید

انتها123456

ورود اعضا تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.