اطلاعیه مهم

از آنجا که ملزومات پزشکی از جمله کالاهایی هستند که مورد مصرف بسیار زیاد مراکز درمانی قرار می گیرند و خصوصأ پس از الزام انتخاب مسئول فنی ملزومات پزشکی جهت داروخانه های بیمارستانی شناخت دقیق این وسایل و تسلط به آنها برای کارشناسان تجهیزات پزشکی بسیار حائز اهمیت است.

 

 

 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.