اطلاعیه مهم

ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی در سایت در حال انجام است و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز * یکشنبه مورخ۱۴۰۱/۰۶/۰۶‌ می باشد. ادامه مطلب ....

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون مسئولین فنی تولیدکنندگان - واردکنندگان ۱۴٠۱/٠۳/۲۲می رساند گواهینامه ها آماده تحویل می باشد. تحویل آنها هم به صورت حضوری و  هم غیر حضوری (از طریق ارسال پست) امکان پذیر می باشد. ادامه مطلب

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون مسئولین فنی تولیدکنندگان - واردکنندگان ۱۴٠۱/٠۳/۱۱می رساندمی باشد.
تحویل آنها هم به صورت حضوری و  هم غیر حضوری (از طریق ارسال پست) امکان پذیر می باشد. ادامه مطلب

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون مسئولین فنی شرکت های توزیعی-مراکز درمانی ۱۴٠۱/٠۳/۱۷می رساند گواهینامه ها آماده تحویل می باشد. تحویل آنها هم به صورت حضوری و  هم غیر حضوری (از طریق ارسال پست) امکان پذیر می باشد. ادامه مطلب

ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۱۳ آغاز می شود و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز یکشنبه مورخ۱۴۰۱/۰۶/۰۶‌ می باشد.

ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ از ساعت ۱۷ آغاز میگردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز دوشنبه مورخ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ می‌باشد. ادامه مطلب

ثبت نام در آزمون مجدد مسئولین فنی شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ از ساعت ۱۳ آغاز می‌گردد. ادامه مطلب

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون مسئولین فنی شرکت های توزیعی-مراکز درمانی۱۴٠۱/٠۳/۲۱می رساند گواهینامه ها آماده تحویل می باشد.

ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ساعت ۱۳ آغاز شده است و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز شنبه مورخ۱۴۰۱/۰۵/۱۵‌ می باشد. ادامه مطلب....

ثبت نام در آزمون مجدد مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ از ساعت ۱۳ آغاز می‌گردد. ادامه مطلب

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون مسئولین فنی تولیدکنندگان - واردکنندگان ۱۴٠۱/٠۳/۱٠ می رساند گواهینامه ها آماده تحویل می باشد. تحویل آنها هم به صورت حضوری و هم غیر حضوری (از طریق ارسال پست) امکان پذیر می باشد. ادامه مطلب
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون مسئولین فنی شرکت های توزیعی-مراکز درمانی ۱۴٠۱/٠۲/۲۸می رساند گواهینامه ها آماده تحویل می باشد. تحویل آنها هم به صورت حضوری و هم غیر حضوری (از طریق ارسال پست) امکان پذیر می باشد. ادامه مطلب

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون مسئولین فنی شرکت های توزیعی-مراکز درمانی ۱۴٠۱/٠۲/۱۷می رساند گواهینامه ها آماده تحویل می باشد. تحویل آنها هم به صورت حضوری و هم غیر حضوری (از طریق ارسال پست) امکان پذیر می باشد. ادامه مطلب

ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ از ساعت ۱۷ آغاز میگردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز چهارشنبه مورخ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ می‌باشد.

ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸* ساعت ۱۳ آغاز می شود و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز * شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵‌ می باشد.

انتها123456

ورود / ثبت نام   تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.