آخرین اخبار

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان دوره آموزشی مسئولین فنی تولید کنندگان - وارد کنندگان (از تاریخ 97/04/27 لغایت 97/05/21) می رساند آزمون این دوره در تاریخ 97/06/03برگزار می گردد. محل آزمون متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه آن دسته از داوطلبانی که خواهان شرکت در آزمون مجدد دورۀ آموزشی مسئولین فنی تولید کنندگان - وارد کنندگان هستند: فقط افرادی که تا تاریخ 97/05/20 در آزمون مجدد ثبت نام نمایند در آزمون 97/06/03 قرار میگیرند.

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان دوره آموزشی مسئولین فنی تولید کنندگان - وارد کنندگان (از تاریخ 97/04/16لغایت 97/05/09) می رساند آزمون این دوره در تاریخ 97/05/24برگزار می گردد. محل آزمون متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه آن دسته از داوطلبانی که خواهان شرکت در آزمون مجدد دورۀ آموزشی مسئولین فنی تولید کنندگان - وارد کنندگان هستند: فقط افرادی که تا تاریخ 97/05/12 در آزمون مجدد ثبت نام نمایند در آزمون 97/05/24 قرار میگیرند.

به اطلاع می رساند برگزاری دوره کارگاه آموزشی اصول کنترل کیفی و کالیبراسیون (دستگاه مانیتورینگ، ECG و پالس اکسی متر به تاریخ 4 و 5 مرداد 97 موکول گردید. ثبت نام

انتها7891011121314151617ابتدا

ورود اعضا تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.