آخرین اخبار

> لیزر- پارامترهای لیزر- ایمنی لیزر

> انواع برهمکنش های لیزر- بافت

> کاربرد لیزر در پزشکی

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان دوره آموزشی مسئولین فنی مراکز درمانی و شرکت های توزیعی (از تاریخ 97/05/10لغایت 97/05/21) می رساند آزمون این دوره در تاریخ 97/06/07 ساعت 16برگزار می گردد. محل آزمون متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه آن دسته از داوطلبانی که خواهان شرکت در آزمون مجدد دورۀ آموزشی مسئولین فنی شرکت های توزیعی مراکز درمانی هستند: فقط افرادی که تا تاریخ 97/05/20در آزمون مجدد ثبت نام نمایند در آزمون 97/06/07قرار میگیرند.

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان دوره آموزشی مسئولین فنی مراکز درمانی و شرکت های توزیعی استان کرمانشاه می رساند آزمون این دوره در تاریخ 97/6/7 در استان کرمانشاه برگزار می گردد. محل آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

***به اطلاع متقاضیان دوره مسئول فنی تولید کنندگان و وارد کنندگان حضوری 25میرساند

متقاضیان ذیل موظف به شرکت در آزمون 3 شهریور میباشند

انا لله و انا الیه راجعون

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان دوره آموزشی مسئولین فنی تولید کنندگان - وارد کنندگان (از تاریخ 97/04/27 لغایت 97/05/21) می رساند آزمون این دوره در تاریخ 97/06/03برگزار می گردد. محل آزمون متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه آن دسته از داوطلبانی که خواهان شرکت در آزمون مجدد دورۀ آموزشی مسئولین فنی تولید کنندگان - وارد کنندگان هستند: فقط افرادی که تا تاریخ 97/05/20 در آزمون مجدد ثبت نام نمایند در آزمون 97/06/03 قرار میگیرند.

انتها56789101112131415ابتدا

ورود اعضا تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.