دکتر
زهرا محمدی
عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره


مهندس
امیرحسین مهدیزاده
عضو اصلی و نایب رئیس


مهندس
احمد مسلمی
عضو اصلی و دبیر
 
 
مهندس
شهریار ارسیلو
عضو اصلی و خزانه دار

مهندس
مهدی علاءالدین
عضو اصلی و مسئول کمیته رفاهی و پشتیبانی

مهندس
رضا مصباحی
عضو اصلی و مسئول کمیته پذیرش و روابط عمومی

 


مهندس
محمد طهماسبی
عضو اصلی و عضو هیات مدیره


مهندس
سید آصف مهدوی اردکانی
عضو اصلی و مسئول کمیته آموزش


مهندس
روح اله مزینانی
عضو اصلی و عضو هیات مدیره
 


مهندس
علی فرح زاد
عضو اصلی و عضو علی  البدل هیأت مدیره
 
دکتر
سید حسین موسوی
عضو اصلی و بازرس انجمن
 


 

 

 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.